25 juni 2020

Continuïteitsbijdrage inhaalzorg: beter en duidelijker

De uitvoering van de continuïteitsbijdrage is in volle gang. Met name de inhaalzorg levert veel vragen op.

Oplossingen aangedragen

Samen met de beroepsverenigingen voor paramedische zorg en mondzorg hebben wij hiervoor in een brief aan Zorgverzekeraars Nederland (ZN) aandacht gevraagd en dragen wij oplossingen aan. 

Inhaalzorg wordt in z'n geheel afgerekend
ZN heeft gereageerd op deze brief. In deze reactie komt het erop neer dat inhaalzorg niet per maand, maar in zijn geheel wordt afgerekend. Dat betekent dat schommelingen in de omzet van het tweede halfjaar niet meteen leiden tot terugbetalingen. Wel wordt ook het omzetverlies over maart-juni in zijn geheel berekend. De aanpassingen hebben naar verwachting voor de meeste deelnemers een gunstig effect.

Hoe gaan verzekeraars om met inhaalzorg?
Ook heeft ZN verduidelijkt hoe verzekeraars zullen omgaan met inhaalzorg per verzekeraar. De oorspronkelijke tekst kon zo gelezen worden dat een hogere omzet bij een individuele verzekeraar kon leiden tot terugbetaling van inhaalzorg, ook als de totale maandomzet niet hoger is als in 2019. Dat is volgens ZN niet het geval. Inhaalzorg wordt in zijn geheel berekend en vervolgens verdeeld over zorgverzekeraars. De Q&A wordt op dit punt aangepast. Hier vind je de meest recente berichtgeving over dit onderwerp. Wij zijn blij met de aanpassingen die zorgverzekeraars hebben gedaan na ons appel.