corona.jpg
10 september 2020

Continuïteitsbijdrage: afhandeling en uitbetaling

De afgelopen weken krijgt het KNGF steeds minder vragen over de continuïteitsbijdrage (CB) De vragen die nog resten gaan over de afhandeling of uitbetaling van de CB in specifieke gevallen of met een specifieke zorgverzekeraar.

Terugkerende thema’s 

Daarbij zien we deze  thema's vaker terugkomen: de toepassing of berekening bij maatwerk, foutmeldingen bij een gedeeltelijke aanvraag (alleen voor gecontracteerde verzekeraars) of een verkeerde vaststelling van de normomzet of voorlopige CB. Wij hebben deze thema’s met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) besproken. 

We willen veelvoorkomende problemen (blijven) monitoren 
Bij dit soort vragen is de zorgverzekeraar bij wie het probleem zich voordoet meestal het eerste aanspeekpunt. Wel willen we veelvoorkomende problemen graag (blijven) monitoren. Daarom vragen we je de CBZV mail ([email protected]) in cc aan de mail toe te voegen. Kom je er met de zorgverzekeraar niet uit? Dan kun je ons dit laten weten via [email protected]. Houd er wel rekening mee dat we in dit stadium nog niet alle vragen kunnen beantwoorden. 
Vragen en/of problemen die zich bij meerdere zorgverzekeraars voordoen of die gericht zijn op algemene aspecten van de CB zoals de rekenmethodiek of de juridische voorwaarden, kun je direct melden aan het KNGF via [email protected]. Deze zullen we, wanneer we zelf het antwoord niet weten, doorzetten naar ZN. 
 
De totale normomzet narekenen kan alleen in grote lijnen
In de overzichten die je van zorgverzekeraars ontvangt, zie je terug van welke normomzet elke zorgverzekeraar uitgaat. De totale normomzet is bepalend voor de CB die je ontvangt. Zoals de meesten van jullie weten, wordt de CB per zorgverzekeraar gecorrigeerd voor veranderingen in marktaandeel van de zorgverzekeraars (verzekerdenmutaties). Hierdoor kan het zijn dat de normomzet per verzekeraar afwijkt van de omzet 2019 plus 3,7% index. 
Het is lastig om de totale normomzet na te rekenen. Dat kan eigenlijk alleen als je bij alle zorgverzekeraars de CB hebt aangevraagd. Verder zou je eigenlijk moeten weten welk deel van de omzet in 2019 vergoed is vanuit de basis- of aanvullende verzekering. Als een substantieel deel van de omzet via restitutiepolissen wordt vergoed of uit de aanvullende verzekering komt, of als de verzekeraar in 2019 het debiteurenrisico heeft overgenomen, dan is de kans op een afwijking groot. Op dit moment kan een check dus alleen in grote lijnen. Bij de voorlopige eindafrekening (eind 2020) en de definitieve eindafrekening (in 2021) zal de berekening meer inzichtelijk zijn. Wij hebben ZN gevraagd om deze afrekeningen zo inzichtelijk mogelijk te maken.
Zijn er grote verschillen tussen de eigen berekening en de normomzet volgens de verzekeraar? Dan kun je contact met de zorgverzekeraar opnemen om te checken of er sprake is van een fout. Vaak zullen ook zij pas een definitief antwoord kunnen geven bij de eindafrekening. 

Meerkostenregeling: voor eind september  
Op dit moment is er nog niets bekend over de compensatieregeling voor kosten die praktijken maken om besmettingen van COVID-19 in hun praktijk te voorkomen (de meerkosten regeling). ZN heeft aangegeven voor het eind van september met de regeling naar buiten te komen. Vanzelfsprekend houden wij je hierover op de hoogte.