06 mei 2020

Advies: meer behandelingen oefentherapie voor sommige COPD-patiënten

Zorginstituut Nederland adviseert de minister voor Medische Zorg om het maximaal aantal behandelingen gesuperviseerde oefentherapie bij COPD in sommige gevallen te verhogen.

Het gaat om de groep patiënten die, ondanks een relatief stabiel ziektebeeld met weinig tot geen longaanvallen, toch kampen met een ziektelast én beperkte fysieke capaciteit.

Aanscherping

Dit is een aanscherping van het advies dat het Zorginstituut in 2018 aan de minister voor Medische Zorg uitbracht. Het KNGF juicht deze aanscherping uiteraard toe. Medio mei stuurt de minister een brief naar de Tweede Kamer over aanpassingen in het pakket per 1-1-21. Dan weten we ook of de minister het advies overneemt.

Bekijk het advies