04 oktober 2019

Verplichte vermelding BIG-nummer wachtkamer uit wetsvoorstel

De verplichte vermelding in wachtkamers vinden alle partijen ongewenst.

De KNMG, het KNGF, KNMT, ANT, KNMP, NAPA en OVAL kunnen zich vinden in de vermelding van BIG-nummers van zorgverleners bij namen op websites, in digitale handtekeningen en op verzoek. Maar de verplichte vermelding in wachtkamers vinden alle partijen ongewenst.

Reactie op internetconsultatie VWS

Aldus reageerde de KNMG mede namens het KNGF en de andere partijen op de internetconsultatie van VWS over het wijzigingsbesluit BIG-nummer.

Commotie
Eerder dit jaar lanceerde het ministerie van VWS een regeling over de verplichte vermelding van het BIG-nummer zonder dat het veld daarover was geraadpleegd. Dat veroorzaakte veel commotie. KNMG en andere partijen stuurden een brandbrief naar het ministerie waarin zij aandrongen op het voorkomen van onnodige administratieve lasten bij de bekendmaking van het BIG-nummer.
VWS beloofde daarop alsnog met het veld te overleggen, de regeling voorlopig niet te handhaven en deed een aangepast voorstel (met internetconsultatie). Het is nu aan VWS om de reacties al dan niet over te nemen, voordat het besluit definitief van kracht wordt.

Administratieve belasting disproportioneel hoog
De KNMG, het KNGF en andere partijen vinden de administratieve belasting die de vermelding in de wachtkamer met zich mee zou brengen disproportioneel hoog en dit gaat ten koste van tijd voor de zorg voor patiënten.
Daarnaast is het voor patiënten meer van belang voorafgaand aan de behandeling of bij een klacht het BIG-nummer te weten dan in de wachtkamer. Ook is de vermeldingsplicht bedoeld om mensen die niet digitaal vaardig zijn te bedienen, maar deze mensen kunnen ook om het BIG-nummer vragen. De zorgverlener is dan verplicht om het nummer te geven. Deze zomer oordeelde ook het Adviescollege Toetsing Regeldruk dat verplichte vermelding in de wachtkamer achterwege kan blijven.

Verbetering publieksvoorlichting
Tenslotte vinden de KNMG en de andere partijen dat VWS de publieksvoorlichting over het BIG-register zou moeten verbeteren. Zodat patiënten ook daardoor het BIG-register vaker gaan gebruiken om te checken of een beroepsbeoefenaar bevoegd is om zorg te verlenen.
Lees de brief van de KNMG