08 maart 2019

Uitstel verplichte vermelding BIG-nummers

Reactie VWS op brief KNMG

Begin vorige week stuurde de KNMG mede namens het KNGF en andere artikel 3-beroepsbeoefenaren een brief aan de minister, waarin werd geprotesteerd tegen de maatregel en de invoeringsdatum (per 1 april) van het verplicht tonen van BIG-nummers.

Reactie van VWS

Vandaag stuurde VWS ons een reactie waar uit blijkt dat het ministerie op korte termijn met de afzenders van de brief, waaronder het KNGF ‘in overleg wil om tot regelgeving te komen die uitvoerbaar is’. En verder stelt VWS dat het ‘doel van het overleg is om tot een oplossing te komen met aandacht voor de administratieve lasten en waarbij voldoende tijd is voor implementatie’.

Ook bericht het ministerie dat er mogelijk zelfs een nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) moet komen over het vermelden van het BIG-nummer. De Tweede Kamer zal over de gang van zaken geïnformeerd worden.

Het KNGF is blij met de reactie van het ministerie naar aanleiding van de brief die wij hebben verstuurd en zal er bij het overleg op wijzen dat een aanpassing van de AMvB gericht moet zijn op de kleinst mogelijke administratieve last voor fysiotherapeuten. Immers, hun administratieve last is op dit moment al onverantwoord hoog.

Tot de invoering van een eventueel nieuw AMvB zal de inspectie (IGJ) geen controles uitvoeren op het naleven van de verplichting om BIG-nummers te vermelden.