Over het KNGF

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is dé overkoepelende vereniging van en voor ‘De fysiotherapeuten van Nederland’. Het KNGF heeft 18.000 leden en beheert het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL).

Waarom fysiotherapeuten zich verenigen in het KNGF:

Samen voor zorgen wij ervoor dat patiënten weer optimaal kunnen bewegen en dat gezonde mensen dat blijven doen.
De vereniging KNGF bestaat om fysiotherapeuten te ondersteunen in hun streven om patiënten optimaal te laten functioneren en te stimuleren dat mensen blijven bewegen. Daarbij staan, voor zover dat kan, het benutten van eigen mogelijkheden, regie en verantwoordelijkheid van mensen centraal.

Hoe fysiotherapeuten dat in het KNGF willen bereiken:

We helpen elkaar als fysiotherapeuten ons vak goed uit te kunnen oefenen.
Fysiotherapeuten in het KNGF vormen een samenwerkende gemeenschap waarin zij met respect voor beroepsmatige verschillen en de individuele vrijheid van handelen, elkaar steunen, stimuleren en helpen hun vak goed uit te oefenen. Zij streven er voortdurend naar het fysiotherapeutisch handelen van alle leden kwalitatief te ontwikkelen, door onderzoek en door elkaars functioneren positief kritisch te beoordelen.

Wat het KNGF doet om dat voor elkaar te krijgen:

We behartigen belangen, borgen kwaliteit en bevorderen deskundigheid.
We behartigen de belangen van fysiotherapeuten, zoeken samenwerking met relevante partijen, verbeteren en borgen kwaliteit, bevorderen deskundigheid en staan fysiotherapeuten met raad en daad terzijde bij de uitoefening van hun vak.

Trefwoorden: