126 jaar fysiotherapie in vogelvlucht

Trots! Het KNGF mag de komende 25 jaar weer het predicaat Koninklijk voeren. Burgemeester Lucas Bolsius van Amersfoort maakte dit namens koning Willem-Alexander 3 februari 2016 bekend. Reden om nog eens terug te blikken op 126 jaar fysiotherapie.

Van de oprichting tot nu

Op 1 september 1889 richtte een betrekkelijk kleine groep gymnastiekleraren en heilgymnastische masseurs het Genootschap ter beoefening van de Heilgymnastiek in Nederland op. Dit genootschap als voorloper van het KNGF werd opgericht met als doelstelling ‘de heilgymnastiek zowel praktisch als theoretisch te beoefenen, eenheid te brengen in de wijzen van behandeling en een goede verhouding te bevorderen tussen medici en heilgymnasten’. 

De heren E. Minkman, J.H. Reijs en H. van Kreel

1891
Het vakblad ‘Maandschrift gewijd aan de Heilgymnastiek’ biedt ruimte voor  discussie over behandelmethoden als frictioneren en het hamersysteem. Die discussie draagt bij aan de ontwikkeling van het vak.

1921
Invoering Ongevallenwet die in 1921 wordt ingevoerd. Hiermee krijgen slachtoffers van bedrijfsongevallen toegang tot de heilgymnastiek.

1965
Pas sinds 1965 is er officieel sprake van fysiotherapie. In dat jaar kwam, als gevolg van de Wet op de Paramedische Beroepen, het Fysiotherapeuten Besluit tot stand. Met dit besluit was voor het eerst de opleiding tot fysiotherapeut verplicht voor de uitoefening van het vak. Daarmee werd geregeld dat de heilgymnastiek, de massage en de fysische therapie tot het domein van de fysiotherapie worden gerekend.

1980
Bezuinigingsmaatregel: beperking van het aantal fysiotherapeutische applicaties per behandeling.
Patiënten bieden een petitie aan tegen beperkende maatregelen.

1989
In 1989 vierde de organisatie haar eeuwfeest nog onder de naam Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (NGF). Ter gelegenheid van dat eeuwfeest werd het predicaat ‘Koninklijk’ door het toenmalige staatshoofd Koningin Beatrix verleend.

2006
De individualisering van de samenleving heeft invloed op het vak fysiotherapie. Patiënten worden mondige consumenten die vrij willen zijn om te kiezen. Sinds 2006 stáán ze daar vrij in wanneer de directe toegang fysiotherapie wordt ingevoerd. In tijden waarin er vrije tarieven voor fysiotherapie gelden, het basispakket is versoberd en de druk op de aanvullende verzekering is toegenomen, blijft het voor de fysiotherapeut van levensbelang om waarde toe te voegen voor patiënt, overheid en zorgverzekeraars met zijn bewezen kwaliteit en vakmanschap.

Van heilgymnast tot fysiotherapeut

 • 1800- 1850 De voorlopers van de huidige fysiotherapie komen in Nederland, vanuit voornamelijk Zweden en Duitsland.
 • 1860: Ontstaan nieuw beroep: heilgymnast.
 • 1889: Oprichting Genootschap ter beoefening van de Heilgymnastiek in Nederland
 • 1891: Start ‘Maandschrift gewijd aan de Heilgymnastiek’
 • 1921: Invoering Ongevallenwet die in 1921 wordt ingevoerd.
 • 1942: Wettelijke erkenning van beroepsgroep fysiotherapeuten
 • 1963: Invoering Wet op de Paramedische beroepen
 • 1965: Het Fysiotherapeuten Besluit
 • 1969: De eerste fysiotherapeuten studeren af
 • 1970: WCPT in Amsterdam en het Besluit Inrichtingseisen Fysiotherapie
 • 1980: Beperking van het aantal fysiotherapeutische applicaties per behandeling
 • 1989: Eeuwfeest Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (NGF) Uitreiking predicaat Koninklijk door Koningin Beatrix
 • 1993: invoering Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG)
 • 2006: Invoering directe toegang fysiotherapie (DTF)
 • 2016: Verlenging predicaat Koninklijk met 25 jaar. Bekendmaking door burgemeester Bolsius van Amersfoort

Lees de jubileumuitgave FysioPraxis KNGF 125 jaar:

 

Trefwoorden: