Bestuur KNGF

Het KNGF bestuur bestaat uit een voorzitter en vier fysiotherapeuten. Ieder bestuurslid heeft een eigen aandachtsgebied.

Het bestuur

Het KNGF bestuur is vanaf haar aanstelling in juni 2014 actief om het contact met leden te versterken en de leden direct zeggenschap te geven over beleid en activiteiten van de vereniging. Daarnaast werkt het bestuur voortdurend aan het krachtig uitbouwen van de positie van de beroepsgroep en het vak bij alle relevante partijen en organisaties. Ook heeft het bestuur toegezegd te investeren in het ontwikkelen van het Masterplan Kwaliteit in Beweging (MKIB), waarin het kwaliteitsregister wordt geactualiseerd, een landelijk dataplatform wordt ontwikkeld en stevig wordt ingezet op innovatie, onderzoek en de ontwikkeling van richtlijnen. Zo neemt de beroepsgroep haar kwaliteit in eigen hand.

Het bestuur en andere betrokkenen worden door directie, management en medewerkers adequaat ondersteund in de uitvoering van het Jaarplan, de kwartaal rapportages, het inspelen op politieke en/of beleidsmatige actualiteit, het benutten van het Consilium als adviesorgaan, de voorbereiding en goed verloop van de Algemene Vergaderingen en de evaluatie daarvan.

Het KNGF bestuur bestaat uit (vlnr.):

Guusje ter Horst (voorzitter)
Arjen van Zon (penningmeester en vicevoorzitter)
Kitty Bouten
Henk Jansen
Brechtus Engelsma

T:   033-467 29 17
E:   bestuur@kngf.nl

  • Bepaalt met de leden de strategie van de vereniging
  • Bereidt de Algemene Vergadering voor
  • Ze vertegenwoordigt de leden in de landelijke politiek en bij relevante partijen zoals zorgverzekeraars en patiĆ«ntenorganisaties
  • Ook houdt zij toezicht op de bedrijfsvoering van de vereniging

Directie


Marcel Sturkenboom
Directeur-secretaris KNGF
E             : m.sturkenboom@kngf.nl
T             : 06 53 23 47 05

Trefwoorden: