Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 20 november 2019 is de 283 ste Algemene Ledenvergadering van het KNGF.

Agenda Algemene Ledenvergadering

Aanvang: 19.00 uur
Locatie: KNGF kantoor, Stadsring 159b te  Amersfoort

Je kunt hierbij aanwezig zijn, aanmelden op mijnkngf.nl

1. Opening

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Verslag van de ALV van het KNGF d.d. 13 juni 2019 
Gevraagd besluit: Vaststellen van het verslag van de ALV van het KNGF d.d. 13 juni 2019.
Bijlage: Verslag  ALV  KNGF 13 juni 2019

4.  Jaarplan 2020
Gevraagd besluit: vaststellen van het KNGF jaarplan 2020
Bijlagen:

5. Financie├źn 2020
Gevraagde besluiten:
a. Vaststellen van de KNGF contributie 2020
b. Vaststellen van de KNGF begroting 2020
Bijlagen:

6. Beroepscode voor de Fysiotherapeut
Gevraagd besluitvaststellen van de Beroepscode voor de fysiotherapeut met ingang van 1 januari 2020
Bijlagen:

7. Reglement Tuchtrechtspraak KNGF
Gevraagd besluit: vaststellen van het gewijzigde Reglement Tuchtrechtspraak KNGF met ingang van 1 januari 2020.
Bijlagen: 

8. Reglement benoeming bestuurder KNGF
Gevraagd besluit: vaststellen van het gewijzigde Reglement benoeming bestuurder KNGF.
Bijlagen: 

9. Erelidmaatschap Ria Nijhuis en Louis Nijhuis
Gevraagde besluiten:
a. Benoemen van Ria Nijhuis tot erelid van het KNGF.
b. Benoemen van Louis Nijhuis tot erelid van het KNGF
Bijlagen:

10. Terugblik en vooruitblik Consilium

11. Stand van zaken actuele onderwerpen
a. Tussenevaluatie aanpassing KNGF contributiestructuur
b. Stand van zaken Uitvoeringsplan Visie 2025
Bijlage: 11b KNGF Uitvoeringsplan visie 2025
c. Overige zaken

12. Rondvraag

13. Sluiting

Trefwoorden: