279ste Algemene Ledenvergadering 24 november 2017

Op 24 november jl. vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) van het KNGF plaats. In deze vergadering stond o.a. de vaststelling van het nieuwe privacy reglement geagendeerd. Helaas viel tijdens de behandeling van dit agendapunt het digitale stemsysteem uit, waardoor we genoodzaakt waren over te stappen op stemkaarten. Bij het tellen van de stemmen bij dit agendapunt viel op dat het aantal uitgebrachte stemmen iets hoger lag dan bij de overige agendapunten. Dit roept het vermoeden op dat er (onbedoeld) dubbel gestemd is. Het KNGF heeft echter (terecht) geen toegang tot gegevens over wie wel/niet gestemd heeft dus kan een check en eventuele correctie hierop dan ook niet achteraf uitvoeren.

Daarom willen we u vragen opnieuw uw stem uit te brengen ten aanzien van de vaststelling van het privacy reglement

Gevraagd besluit:

  • Vaststellen van het Privacy Reglement.

Extra toelichting op de agendastukken waarin ook het Privacy Reglement wordt toegelicht

.

 

Agenda Algemene Ledenvergadering 24 nov 2017

Aanvang: 8.30 uur
Locatie: Midden Nederland Hallen, Barneveld
    
1)  Opening

2)  Ingekomen stukken en mededelingen

3) Verslag van de Algemene Ledergadering van het KNGF d.d. 21 juni 2017

Gevraagd besluit: 

  • Vaststellen van het verslag van de Algemene Ledenvergadering van het KNGF d.d. 21 juni 2017.

4) KNGF jaarplan 2018

5a) KNGF begroting 2018

Gevraagd besluit: 

  • Vaststellen van het KNGF jaarplan 2018.

5b) Contributie 2018

Gevraagde besluiten:

  • Vaststellen van KNGF begroting 2018; 
  • Vaststellen van contributie KNGF 2018.

6)  Privacy Reglement

Gevraagd besluit:

  • Vaststellen van het Privacy Reglement.

7)  Reglement op het Consilium

Gevraagde besluiten:

  • Vaststellen Reglement op het Consilium.
  • Benoemen van Jan van der Wel als lid van de benoemingsadviescommissie Consilium.

8)  Werkzaamheden Consilium 

9)  Stand van zaken actuele onderwerpen

10)  Rondvraag

11)  Sluiting

Agenda KNGF 279ste Algemene Ledenvergadering

Trefwoorden: