279ste Algemene Ledenvergadering 24 november 2017

Op vrijdag 24 november is de Algemene Ledenvergadering van het KNGF. Aansluitend aan de ALV start het programma van de Dag van de Fysiotherapeut.

Extra toelichting op de agendastukken

Agenda Algemene Ledenvergadering

Aanvang: 8.30 uur
Locatie: Midden Nederland Hallen, Barneveld
    
1)  Opening

2)  Ingekomen stukken en mededelingen

3) Verslag van de Algemene Ledergadering van het KNGF d.d. 21 juni 2017

Gevraagd besluit: 

  • Vaststellen van het verslag van de Algemene Ledenvergadering van het KNGF d.d. 21 juni 2017.

4) KNGF jaarplan 2018

5a) KNGF begroting 2018

Gevraagd besluit: 

  • Vaststellen van het KNGF jaarplan 2018.

5b) Contributie 2018

Gevraagde besluiten:

  • Vaststellen van KNGF begroting 2018; 
  • Vaststellen van contributie KNGF 2018.

6)  Privacy Reglement

Gevraagd besluit:

  • Vaststellen van het Privacy Reglement.

7)  Reglement op het Consilium

Gevraagde besluiten:

  • Vaststellen Reglement op het Consilium.
  • Benoemen van Jan van der Wel als lid van de benoemingsadviescommissie Consilium.

8)  Werkzaamheden Consilium 

9)  Stand van zaken actuele onderwerpen

10)  Rondvraag

11)  Sluiting

 

Agenda KNGF 279ste Algemene Ledenvergadering

Trefwoorden: