KNGF-standpunt: Meer aandacht voor fysiotherapie bij duurzame inzetbaarheid

Er moet meer aandacht zijn voor de toegevoegde waarde van fysiotherapie in de arbeidsgerelateerde zorg. Daarmee kunnen we verzuim beperken en fitte werknemers langer door laten werken.

Fitte werknemers werken langer door

De minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid moet stimuleren dat de werkgevers- en werknemersorganisaties actief afspraken maken over de inzet van fysiotherapie voor duurzame inzetbaarheid, bijvoorbeeld in de Stichting van de Arbeid of bij cao-onderhandelingen.

Het KNGF reageert op het advies ‘Betere zorg voor werkenden' van de SER en de reactie van het kabinet daarop. Het KNGF is van mening dat in het advies en in de reactie van de minister weinig aandacht is voor de belangrijke rol van fysiotherapie bij duurzame inzetbaarheid.(18-05-2015)

Trefwoorden: