Jaarverslag 2018

Het jaarverslag van een vereniging – de verantwoording die we aan de leden en de maatschappij afleggen over het werk dat het KNGF in het afgelopen jaar heeft gedaan – is vaak taaie kost. Het gaat over vorderingen op talloze beleidsterreinen en vaak gaan die niet zo snel als je wel zou willen omdat je daarbij afhankelijk bent van veel andere partijen.

Voorwoord

Dit jaar presenteren we ons werk op een meer toegankelijke manier. Een magazine vol interviews met bestuursleden en medewerkers die als deskundige uitvoering geven aan het verenigingsbeleid. Ik hoop dat we met deze aanpak een inkijkje kunnen geven in wat er speelde in 2018. De bovenstroom, de onderstroom, wat er goed ging en minder goed en de highlights.

Ik ben als voorzitter natuurlijk nog maar kort bij het KNGF, maar wat me in de eerste maanden direct opviel – het kon me ook niet ontgaan – is de grote betrokkenheid die talloze fysiotherapeuten tonen als het gaat om de uitoefening van het vak en hun positie. Ik zie veel activiteit op social media, een enorme groep fysiotherapeuten heeft zich aangesloten bij de Actiegroep Fysiotherapie op Facebook. Ze willen de plek die ze verdienen. En dat betekent natuurlijk ook een beloning die past bij het werk dat fysiotherapeuten doen en de verantwoording die ze daarvoor afleggen.

Het KNGF-bestuur heeft de heldere opdracht om dat te realiseren. De impuls die de leden daaraan geven met de Actiegroep Fysiotherapie zetten we voort aan de bestuurstafel waar we een nieuwe dialoog met zorgverzekeraars aangaan. Het is een reset ten opzichte van de manier waarop we tot nu toe met elkaar omgingen. Ik ben ervan overtuigd dat we die dialoog een kans moeten geven, omdat ik nu al zie dat er werkelijke bereidheid bestaat om samen uit de impasse te komen.

 Daarbij spelen het onderzoek dat de NZa doet naar de betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid van fysiotherapie en het kostprijsonderzoek dat het KNGF zal laten doen als gevolg daarvan, natuurlijk een belangrijke rol. Ik zie echter ook grote kansen tot positieverbetering in het meer integraal aanbieden van zorg, multidisciplinair samenwerken en patiënten begeleiden in DBC-verband. Daarbij komen nieuwe vormen van financiering aan de orde, die kansen bieden om de positie van fysiotherapeuten te versterken.

Hierbij is wel nodig dat we als beroepsgroep, als vereniging, meer eensgezindheid tonen. Niet alleen worden meningsverschillen tussen ledengroepen vaak onnodig hoog opgespeeld, ook de relatie tussen bestuur, verenigingskantoor en groepen leden wordt soms onterecht onder druk gezet. Ik beschouw het als mijn opdracht om bruggen te slaan, weer met elkaar in contact te komen en duidelijk te maken dat het KNGF een vereniging is van leden die gezamenlijk werken aan hun positie en toekomst. We moeten niet blijven omzien naar wat was, een stap in de toekomst biedt meer perspectief. Dat doen we met elkaar. Ik wens je veel leesplezier! Guido van Woerkom, voorzitter KNGF

Guido van Woerkom,
voorzitter KNGF

Het jaarverslag kunt je hier downloaden
 

Trefwoorden: