Jaarverslag 2016

De uitdagingen waarvoor u zich als fysiotherapeut gesteld ziet, zijn enorm. Goede kwaliteit leveren, uw vak bijhouden, uw administratie op orde hebben, innovatief zijn, uw hoofd boven water houden, samenwerken met andere zorgverleners, personeel motiveren, noemt u maar op.

En dat in een wereld die niet altijd lijkt mee te werken

Zorgverzekeraars die de kwaliteit van de zorg centraal zeggen te stellen, maar voor wie kwantiteit toch vaak boven kwaliteit lijkt te gaan. Daarnaast blijft de positie van intramuraal werkende fysiotherapeuten een aandachtspunt waarbij in het zorgprofiel van de DOT’s fysiotherapie meer en nadrukkelijker zou moeten worden opgenomen. Dat terwijl de beoordeling van het werk van fysiotherapeuten door patiënten bij voortduring ‘goed’ tot ‘zeer goed’ is en de evidentie van de effectiviteit van fysiotherapie met de dag toeneemt. Gelukkig bent u met velen en bent u verenigd in het KNGF.

Met u allen kunt u laten zien dat fysiotherapie een prachtig middel is om de kosten van de zorg in de hand te houden, om tevreden patiënten te creëren die dicht bij huis zinnige en zuinige zorg krijgen, om de zorg echt multidisciplinair te maken en als instrument voor gemeenten om mensen langer thuis te kunnen laten wonen. Fysiotherapie kan aandoeningen voorkomen doordat fysiotherapeuten mensen leren hoe ze moeten bewegen en een zodanige houding moeten aannemen om de kans op klachten te verkleinen. En voor mensen met chronische aandoeningen de beperkingen als gevolg daarvan zo klein mogelijk te maken. Het KNGF probeert u bij al deze uitdagingen maximaal te ondersteunen. In het afgelopen jaar hebben wij onze dienstverlening aan onze leden verbeterd, ons genootschap gemoderniseerd en de besluitvorming verder gedemocratiseerd, stappen vooruit gemaakt op het gebied van kwaliteit, met honderden leden gesproken en hen in hun praktijk bezocht. Na een stevige lobby in Den Haag en de nodige publicitaire druk werken we aan een sterkere positie van fysiotherapie in het zorgstelsel én aan een bestuurlijk akkoord. Dat is een doorbraak die we hebben weten te bewerkstelligen door ons stevig maar constructief op te stellen. Ook richting de zorgverzekeraars. Met de minister als aanjager werken we samen met patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars aan de oplossing van een groot aantal knelpunten in de fysiotherapie zoals de behandelindex, de wijze van contracteren, en de administratieve lasten.

Daarmee zullen we tegemoet komen aan een vurige wens van feitelijk alle fysiotherapeuten om als professional en expert in houding en bewegen serieus genomen te worden. Niet alles wat wij ons tot doel hadden gesteld voor 2016 hebben wij in 2016 gerealiseerd. U kunt dat in het overzicht aan het begin van het jaarverslag zien. We waren wel erg ambitieus en er kwamen ook nieuwe zaken op ons pad die te belangrijk waren om te laten liggen.

Maar geen zorg, we zijn in de eerste maanden van 2017, en dat zal voor de rest van het jaar ook gelden, weer keihard aan de slag gegaan. En met uw steun en vertrouwen zullen we de reeds geformuleerde en nieuwe doelstellingen realiseren. Daar ben ik van overtuigd.

Guusje ter Horst, voorzitter KNGF

 

Downloaden Jaarverslag

 

Trefwoorden:

Leden kunnen reageren

Word lid om hierop te kunnen reageren of log hier eerst in als u al lid bent.