KNGF Jaarplan 2018

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) gaat een jaar in met talloze uitdagingen en kansen. Het domein van de fysiotherapeut is aan verandering onderhevig en de vraag dient zich aan hoe we als vereniging van waarde kunnen zijn voor het snel toenemend aantal vormen waarin fysiotherapeuten zich organiseren. Dat vraagt enerzijds om focus en anderzijds om actief inspelen op de actualiteit. Het Jaarplan 2018 geeft daar met een meerjarenperspectief richting aan, maar is gedeeltelijk ook gevuld met trajecten waarmee in 2017 een start is gemaakt.

Toekomst in Beweging

Met dit Jaarplan presenteert het bestuur een visie die verder gaat dan de concrete resultaten die het KNGF in 2018 wil bereiken.
In dit Jaarplan vindt u de plannen met betrekking tot:

  • Ambities, bijbehorende activiteiten en te behalen resultaten in 2018 voor de pijlers Leden, Belangenbehartiging en Kwaliteit
  • De lopende processen en activiteiten voor het verbeteren van zorgcontracten
  • De basis en uitbouw van het nieuwe Kwaliteits Register Fysiotherapie (KRFNL)
  • De nieuwe visie op het domein van de fysiotherapie
  • Doelgroepgerichte dienstverlening en nieuwe contributiestructuur
  • De verdere uitbouw van de positionering van fysiotherapie
  • Het KNGF in 2021

Download hier het Jaarplan 2018

Trefwoorden: