KNGF Jaarplan 2017

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) gaat opnieuw een uitdagend jaar tegemoet. Maatschappelijk spelen veel thema’s zoals veiligheid, vluchtelingen en de economie, maar vanzelfsprekend is de betaalbaarheid en organisatie van de zorg voor onze beroepsgroep de meest belangrijke. Daarnaast moet de herstructurering van het KNGF vorm en inhoud krijgen, met een betere ledenservice en een snellere besluitvorming als resultaat

Meer dan Fysiotherapie

Met dit Jaarplan geeft het bestuur een beeld dat verder gaat dan de concrete resultaten die we in 2017 willen bereiken.
In dit Jaarplan leest u over:

  •  Relevante trends en ontwikkelingen
  •  De in 2016 afgeronde discussie met leden over de grondslag van het KNGF
  •  Wat in deze bestuursperiode is gerealiseerd
  •  De positiebepaling fysiotherapie, opgesteld om het overleg met Zorginstituut Nederland over het systeemadvies fysiotherapie voor te bereiden
  • De ambities en resultaten voor 2017, waarbij per pijler (Leden, Belangenbehartiging en Kwaliteit) de speerpunten, doelstellingen en resultaten zijn uitgewerkt. Hierbij wordt verwoord op welke manier de omslag naar een op leden en de bedrijfstak gerichte organisatie met adequate ICT en andere ondersteunde diensten wordt gemaakt

Download hier het Jaarplan 2017

Trefwoorden: