KNGF Jaarplan 2020

Voor fysiotherapeuten is het vanzelfsprekend: alles draait om beweging. Afgelopen jaar hebben we ook rondom de fysiotherapie veel in beweging gebracht. Zo kwamen we tot de Bestuurlijke Afspraken Paramedische Zorg 2019-2022. Hierin maakten we afspraken over de verdere verbetering van de kwaliteit, versterking van de organisatiegraad en het terugdringen van administratieve lasten. Daarnaast is het Uitvoeringsplan Visie 2025 opgesteld. Met dit plan geven we handen en voeten aan de Visie op de fysiotherapie en het vak van de fysiotherapeut, die eind 2018 door de ALV is vastgesteld. Deze twee documenten zijn belangrijke bouwstenen voor de activiteiten van het KNGF in 2020. Dit jaarplan kwam tot stand in samenwerking met het Consilium, de beroepsinhoudelijke verenigingen, vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden en de Studentenraad.

KNGF Jaarplan 2020: 'Alles draait om beweging!'


Download hier het jaarplan.

Dowload hier het meerjarenperspectief 

Trefwoorden: