Fysiotherapie en reumapatiënten

In december 2013 deed minister Schippers na Kamervragen een oproep aan het 'reumaveld' om met concrete voorstellen te komen voor fysiotherapie.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Hieraan gaven het Reumafonds, de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie en het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie gehoor, met een gezamenlijk verzoek aan het Zorginstituut Nederland om op basis van het wetenschappelijk bewijs over langdurige fysiotherapie in ieder geval een specifieke groep van 12.750 patiënten met ernstige gewrichtsschade en/of functiebeperkingen door reumatoïde artritis (RA) of de ziekte van Bechterew weer toegang tot fysiotherapie vanuit het basispakket te geven.

In een brief aan de Kamercommissie voor VWS benadrukken KNGF en het Reumafonds de noodzaak van fysiotherapie voor deze specifieke groep en vragen de politiek om vergoeding van fysiotherapie voor deze groep vanuit de basisverzekering in 2015.

Onderzoek bevestigt standpunt

Uit representatief onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau GfK (mei 2014) blijkt dat van de reumapatiënten (met RA en Bechterew) die na 2012 geen of minder fysiotherapie hebben gehad, 96% meer lichamelijke klachten kreeg, zoals pijn en stijfheid. 76% moest overschakelen op andere vormen van zorg, waaronder huisartsenzorg, ziekenhuiszorg of mantelzorg. 38% van de patiënten had meer genees- en/of (medische) hulpmiddelen nodig en bij 18% leidde minder fysiotherapie zelfs tot psychische klachten.

Dit onderzoek bevestigt dus het standpunt van KNGF en Reumafonds, dat de toegankelijkheid van fysiotherapie voor mensen met reuma vergroot moet worden.

Vervolg

In juni 2014 heeft de minister aangegeven dat zij op dit moment geen aanleiding ziet om het pakket te wijzigen voor deze groep patiënten. Wel heeft zij het Zorginstituut gevraagd om op korte termijn met Reumafonds en KNGF een gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek te doen. Op basis van dit onderzoek kunnen vervolgens KNGF en Reumafonds een nieuw verzoek indienen voor de pakketdiscussie 2016.

Trefwoorden: