Voor de zelfstandig fysiotherapeut

Het KNGF volgt de ontwikkelingen in uw vakgebied en behartigt uw belangen. Door samen te werken met relevante partijen. Het KNGF ondersteunt en stimuleert u op het gebied van kwaliteit en deskundigheid. En is er als u vragen heeft over het uitoefenen van uw vak. Het KNGF stimuleert u in uw ondernemerschap, samenwerking met andere zorgaanbieders, overheden en het onderwijs zodat u toekomstbestendig kunt ondernemen

Kosten lidmaatschap

Het KNGF heeft verschillende lidmaatschapsvormen, voor iedereen een passend KNGF-lidmaatschap.

-

* Fysiotherapeuten die niet langer dan een jaar geleden hun diploma voor fysiotherapeut hebben behaald én · student-lid c.q. kennismakingslid van het KNGF zijn geweest, ontvangen gedurende de eerste twee jaar van hun lidmaatschap instapkorting.

Bekijk het volledige overzicht van lidmaatschapsvormen en contributie tarieven.

Individuele voordelen:

Collectieve voordelen

Belangenbehartiging

Het KNGF heeft intensieve contacten met zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en andere stakeholders in de zorg om de belangen van de fysiotherapie onder de aandacht te brengen. Daarnaast stimuleert het KNGF de werkgeversvereniging om te komen tot modernisering van arbeidsvoorwaarden voor  eerstelijns fysiotherapeuten door de vereniging WVF te ondersteunen.

Kwaliteit

Het KNGF wil de toegevoegde waarde van de fysiotherapie en fysiotherapeuten als experts in houding en beweging, optimaal positioneren in de keten. Dat doen we door te investeren in de ontwikkeling van kwaliteitsbeleid en deskundigheidbevordering. Het KNGF investeert in wetenschappelijk onderzoek en zorgt er voor dat wetenschappelijke kennis wordt verbonden met het werkveld

Word nu lid in 2 eenvoudige stappen

  1. Log in of registreer u op MijnKNGF
  2. Ga naar “Lidmaatschap en IOF” en meld u aan

Trefwoorden:

Kennishouder bij het KNGF

Heeft u een vraag? Neem contact op met onze ledenvoorlichters.
Ledenvoorlichting, 033-467 29 29, ledenvoorlichting@kngf.nl