Meer betaalgemak met automatische incasso

Veel leden kiezen ervoor hun contributie via automatische incasso te betalen. Als KNGF-lid kunt u ervoor kiezen in termijnen te betalen, met uitzondering van studenten en seniorleden.

Machtiging doorlopende SEPA-incasso

Ik heb de informatie over de incassant gelezen en geef het KNGF toestemming mijn contributes, kosten IOF, CKR en klachtenregeling te incasseren indien ik deze heb afgesloten.
Uw gegevens
Indien u bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, gebruikt u wellicht de achternaam van uw partner of echtgeno(o)t(e).
Betalen in termijnen
Kies uw gewenste betaaltermijn.
Ondertekening

Kennishouder bij het KNGF

Medewerker ledenadministratie
Hebt u een vraag over uw lidmaatschap? We helpen u graag.
Medewerker ledenadministratie, Ledenadministratie, (033) 467 29 29 (kies 1), ledenadministratie@kngf.nl