“Als collectief staan we sterker en komen we verder”

Speciaal aanbod voor fysiotherapeuten in loondienst

lid worden is nu wel héél logisch

KNGF MEEDOEN

288,- /pj
het volledige pakket
NIEUW! kies lidmaatschap
Je belangen behartigd en je positie versterkt

Het KNGF komt op voor jouw belangen. Dit gebeurt op landelijk niveau via de politieke lobby in Den Haag en de ministeries, maar ook bij het Zorginstituut, Zorgverzekeraars Nederland, de NZa en de Patiëntenfederatie. Daarnaast vinden overleggen plaats met de individuele zorgverzekeraars. Inzet zijn o.a. administratieve lastenverlichting en goede inkoopvoorwaarden.

Positionering van fysiotherapie bij consumenten en stakeholders

Het KNGF voert campagnes om consumenten te informeren over de kwaliteit van hun zorgverzekering en om de meerwaarde van fysiotherapie onder de aandacht te brengen bij de Nederlandse bevolking, maar ook bij huisartsen en medisch specialisten. Met het programma ‘intramuraal’ draagt het KNGF bij aan de kennis over en de zichtbaarheid van intramuraal werkzame fysiotherapeuten. Onder de titel ‘Beweegzorg’ is het KNGF een omvangrijk programma gestart dat gericht is op de positionering van fysiotherapeuten in het sociaal domein.

10x per jaar het vakblad FysioPraxis

Met het officiële vakblad van het KNGF ben je altijd op de hoogte van actuele maatschappelijke en politieke ontwikkelingen met betrekking tot ons vak. Achtergrond, opinie en persoonlijke verhalen: een onmisbare bron van informatie voor elke fysiotherapeut.

Ledenvoorlichting beantwoordt al je vragen

Een team van klantgerichte en deskundige medewerkers staat klaar om jouw vragen te beantwoorden.

Stem- en spreekrecht tijdens ALV

Elk KNGF-lid stemt mee over belangrijke beslissingen. Zo heb je invloed op de koers van het KNGF en praat je mee over belangrijke besluiten tijdens de Algemene Ledenvergadering. Dat betekent overigens niet dat je elke vergadering aanwezig moet zijn: deze zijn ook online te volgen en ook het stemmen gaat digitaal.

Toegang tot de beroepsinhoudelijke vereniging(en)

KNGF-leden kunnen lid worden van een beroepsinhoudelijke vereniging (BI). Deze 13 verenigingen bevorderen de ontwikkeling en de toepassing van fysiotherapie en ze behartigen de belangen van hun leden op het betreffende vakinhoudelijk gebied.

Automatisch lidmaatschap van de werknemersverenging FDV

KNGF leden in loondienst bij een vrijgevestigde praktijk zijn automatisch lid van de werknemersvereniging van fysiotherapeuten in dienstverband in een vrijgevestigde praktijk (FDV). De FDV heeft onder andere tot doel om te komen tot een cao in de eerste lijn.

Ondersteuning van de werknemersvereniging FBZ

Voor intramuraal werkende fysiotherapeuten is het KNGF betrokken bij verschillende cao trajecten via afvaardiging in de ledenvergadering van de FBZ.

KNGF Meedoen is voor fysiotherapeuten in loondienst die in 2017 geen lid zijn geweest van het KNGF. Het lidmaatschap stopt automatisch op 31 december 2018.

kies lidmaatschap

KNGF COMPLEET

390,- / intramuraal 333 , - /pj

je belangen behartigd
AL 19.000 LEDEN kies lidmaatschap
Alle voordelen van KNGF MEEDOEN
Toegang tot wetenschappelijke artikelen, samenvattingen en webinars (twv €360)

Met KNGF Compleet haal je het maximale uit je lidmaatschap. Zo kun je gebruik maken van de NPi-service: toegang tot de meest actuele wetenschappelijke artikelen, samenvattingen en webinars. Alle nieuwe inzichten, methodieken en evidence overzichtelijk verzameld.

Juridische voorlichting en bijstand

Vragen over je arbeidsovereenkomst, je rechten en plichten? Problemen met je werkgever? Met al dit soort vragen kun je bij onze juridische experts terecht. Ook bieden we juridische ondersteuning bij arbeidsrechtelijke geschillen en ‘gezondheidsrechtelijke’ trajecten. In een geval van een conflict betalen wij de juridische kosten. Een veilig idee.

Persoonlijk advies en ondersteuning van ledenadviseurs in de regio

Onze ledenadviseurs zijn jouw rots in de branding. De KNGF accountteams staan leden in collectief-, netwerk- en individueel verband bij. Zij stimuleren en versterken lokaal, regionaal en landelijk de samenwerking tussen fysiotherapeuten onderling, met (keten)partners, zorgverzekeraars en overheden.

Aantrekkelijke kortingen op KNGF scholingen, bijeenkomsten en evenementen

Met KNGF Compleet krijg je korting op vakinhoudelijke lezingen, cursussen, scholing, symposia, de jaarlijkse Dag van de Fysiotherapeut en andere door het KNGF georganiseerde bijeenkomsten. Zo hou je contact met collega’s, ontmoet je nieuwe mensen en blijf je op de hoogte van wat er speelt en leeft.

10% korting op alle NPi-cursussen

Met KNGF Compleet krijg je 10% korting op alle NPi-cursussen uit de cursuskalender.

KNGF Compleet is het reguliere lidmaatschap voor alle fysiotherapeuten in loondienst en wordt elk jaar automatisch verlengd.

kies lidmaatschap

Bereken jouw prijs voor het KNGF lidmaatschap op basis van de korting op je CKR registratie

Iedere CKR-registratie levert je meer voordeel op
KNGF MEEDOEN
Je hebt CKR-registratie(s)
Je betaalt nu p/j voor CKR
242,-
Je kiest KNGF MEEDOEN p/j
288,-
Je ontvangt korting op CKR p/j
-142,-
CKR + KNGF Meedoen
388,-
€ 146,-
Je KNGF lidmaatschap kost dus feitelijk
€ 146,-
KNGF COMPLEET
Je hebt CKR-registratie(s)
Werk je intramuraal of in de eerstelijn:
Je betaalt nu p/j voor CKR
242,-
Je kiest KNGF COMPLEET p/j
390,-
Je ontvangt korting op CKR p/j
-142,-
CKR + KNGF Compleet
490,-
€ 248,-
Je KNGF lidmaatschap kost dus feitelijk
€ 248,-

De gepresenteerde bedragen zijn op jaarbasis. Het werkelijke bedrag wordt pro rato naar maanden in rekening gebracht. De deelname kosten CKR voor niet-leden zijn inclusief btw. Mogelijk vergoedt jouw werkgever (deels) de kosten van het lidmaatschap op basis van een cao of onderlinge afspraken.