Laat je stem horen!

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering van het KNGF werd er een motie over de besluitvorming ten aanzien van een praktijkregister ingediend en aangenomen. Gezien het belang van het onderwerp kiest het KNGF-bestuur ervoor de motie uit te voeren en een adviserende ledenraadpleging praktijkregister voor te leggen aan alle stemgerechtigde leden.

De Ledenraadpleging Praktijkregister

TIjdens de Ledenraadpleging leggen we je drie oplossingsrichtingen voor: 

  1. Samenwerken met Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF)
  2. Samenwerking aangaan met Innovatie Platform Fysiotherapie (IPF)
  3. Inhoud geven aan de stimulerende praktijkomgeving (SPO)

Maar eerst vind je op deze pagina eerst meer informatie over de achtergrond en het standpunt van het KNGF.

De situatie

Zilveren Kruis (ZK) heeft besloten om in 2021 geen PLUS-contracten meer aan te bieden. ZK en een aantal andere verzekeraars stellen aan p...

Alleen voor leden

Voor leden is meer informatie aanwezig. Word lid om dit te kunnen lezen of log in als u al lid bent.

Standpunt KNGF-bestuur

Waar ZK eerder wel heeft aangegeven met de PLUS-contracten te willen stoppen, komt het feit dat praktijken die niet bij SKF zijn geregist...

Oplossingsrichtingen

1. Samenwerken met Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) Het bestuurlijk overleg om te komen tot samenwerking tussen het KNGF en SKF wor...

De ledenraadpleging en webinars

De ledenraadpleging loopt van 17 augustus tot en met donderdag 3 september 2020 Op maandag 17 augustus krijgen alle stemgerechtigde leden...

Bijlagen

De motie Reglement ledenraadpleging Reacties Beroepsinhoudelijke verenigingen: Mail voorzitters Beroepsinhoudelijke verenigingen aan Guid...

Trefwoorden: