Roy Jansen

Regioadviseurs

Fysiotherapeut en bedrijfsfysiotherapeut

Als Regioadviseur  wil ik de ervaring en kennis, die ik in mijn carrière heb opgedaan, gebruiken om de positie van de fysiotherapeut en de fysiotherapie te optimaliseren én te bestendigen voor de toekomst. Ik ben fysiotherapeut en bedrijfsfysiotherapeut.  Ik heb  25 jaar gewerkt in de 1e lijn en heb toen in 2016 de overstap gemaakt naar het KNGF. Ik denk in kansen en het lean & mean inrichten van processen. De belangrijkste uitdagingen daarbij zijn voor mij om ‘Amersfoort’ (het KNGF hoofdkantoor) zo dicht mogelijk naar de leden te brengen (het delen van kennis met het werkveld). Ook vind ik het een mooie uitdaging om de meningen en ideeën van leden in het werkveld te vertalen naar beleidsvoornemens van het KNGF. Het borgen van resultaten, bijvoorbeeld door het doorlopen van de PDCA cyclus, is voor mij belangrijk omdat we daarmee onder andere borgen op een goede manier om te gaan met contributiegelden.

Voordat ik de overstap maakte naar het KNGF was ik regiobestuurder van het RGF Noord Holland, de laatste jaren als voorzitter. In die periode heb ik me veel beziggehouden met de modernisering van het KNGF zoals deze vanaf  1 januari 2017 geëffectueerd is.

Graag kom ik bij u op werkbezoek en ik laat me daartoe van harte uitnodigen!

Contactgegevens:

E             r.jansen@kngf.nl

T             06 53 38 35 87

Trefwoorden: