Regioadviseurs

Het KNGF heeft een team van Regioadviseurs klaarstaan om uw vragen te beantwoorden. Dit team bestaat uit specialisten die bij uw praktijk bezoeken, de beroepsinhoudelijke verenigingen adviseren in de uitvoering van hun jaarplan en die ondersteuning bieden op een specifiek aandachtsgebied, zoals samenwerkingsverbanden, ontmoetingen met leden, studenten en starters, ondernemerschap etc.

Wat doen de Regioadviseurs voor u?

  • Vertegenwoordigen het KNGF in de regio bij elke ontmoeting
  • Nemen deel aan landelijke projectgroepen en nemen daarbij de behoefte uit het werkveld mee bij de ontwikkeling van beleid, producten en diensten.
  • Leggen contacten in de regio met (para)medische disciplines, maatschappelijke ondernemingen en overige lokale/regionale stakeholders.
  • Geven advies over gebruik van producten en diensten.
  • Beantwoorden uw vraag vaak direct. Lukt dit niet dan kan hij/zij u verwijzen naar de juiste kanalen binnen of buiten het KNGF.
  • Ondersteuning bij de organisatie van de activiteiten die voorvloeien uit het jaarplan; zoals een symposium, het opzetten van netwerken en advisering daarin etc.
  • Geven advies over allerlei thema’s zoals de aanvraag van mogelijke subsidies, het opzetten van een (mono-/ multidisciplinair)netwerk, praktijkvoering etc.

Hieronder stellen wij de Regioadviseurs aan u voor. U vindt hier ook hun contactgegevens.

Regio Noordwest Nederland

Regio Noordoost Nederland

Regio Zuidoost Nederland

Regio Zuidwest Nederland

Trefwoorden: