Josette Driessen

Procesbegeleider en bruggenbouwer

Professionele ondersteuning

Als regioadviseur sta ik voor u klaar met hulp en advies. Ik bied professionele ondersteuning bij het inspelen op ontwikkelingen, trends en innovaties die voor u van belang zijn als fysiotherapeut. Daartoe beschik ik over een gedegen opleiding en achtergrond en over een ruime werkervaring; de laatste 10 jaar als adviseur in de regio voor het KNGF. De diensten en producten van het KNGF en mijn netwerk, waarin de diverse stakeholders goed vertegenwoordigd zijn, zet ik graag in om uw vragen te beantwoorden.

Van huis uit ben ik orthopedagoog. Daarnaast heb ik de Voortgezette Opleiding bedrijfskunde in de Zorgsector voltooid. Ook ben ik geschoold op het vlak van bestuurskunde, projectmanagement, samenwerking, beleidsontwikkeling, communicatie en onderzoek. In de zorgsector was ik onder meer werkzaam als beleidsmedewerker/bestuurssecretaris.

De rode draad in mijn loopbaan is het scheppen van randvoorwaarden voor groei en ontwikkeling van mensen en organisaties. Mijn kracht ligt in het verbinden van mensen. Ik vind het belangrijk om leden goed te kennen en te weten wat hen bezighoudt. Dat inspireert mij om de beste service te leveren.

Contactgegevens:
E             j.driessen@kngf.nl
T             06 51 07 56 88 (ma. t/m do.)

Trefwoorden: