Jan van der Wel

Ambassadeur Zuidwest

Wie is Jan van der Wel?

Mijn naam is Jan van der Wel, 58 jaar, fysiotherapeut en zorgondernemer. Sinds 1982 ben  ik als bedrijfskundige en bestuurslid van RGF Hollands-Midden & Rotterdam betrokken bij de beleidsmatige aspecten van zorg in het algemeen en fysiotherapie in het bijzonder. Sinds 2017 ben ik intervisiecoach voor het MKIB.

Binnen en buiten de zorg voel ik mijn letterlijk ambassadeur van ‘bewegen als doel en middel’. Dagelijks sta ik in mijn eigen praktijk dicht bij ons mooie vak fysiotherapie: de belangrijkste leverancier van beweegzorg.

Professionele uitdagingen haal ik uit de maatschappelijke ontwikkelingen in de wijk en de regio. Die dwingen ons tot het maken van individuele keuzes, tot het aangaan van verbindingen en tot bedrijfsmatige profilering naar patiënten én klanten als gemeenten, bedrijven, patiënten/belangenorganisaties en verzekeraars. Ik heb een directe, analytische wijze van benaderen van vraagstukken en zoek daarbij liefst met humor naar onvermoede perspectieven. Ik daag mensen graag uit om tot andere standpunten en frisse inzichten te komen.

Sterk op de inhoud, op het juiste moment afstand nemen en creativiteit  tonen, gekoppeld aan een vanzelfsprekende kwaliteit hebben ons vak groot gemaakt. Dat moet breed uitgedragen blijven worden. Het ‘missiewerk’ van dat gedachtegoed vraagt om betrokken, ter zake deskundige en geduldige ambassadeurs.

Contact

T             06 53 16 92 00
E             janvanderwel@me.com

Twitter @janvanderwel

 

Trefwoorden: